Megchan's Digimon Encyclopedia

JELLYMON

ENGLISH NAME LEVEL ATTRIBUTE TYPE
Zerimon Fresh Data Slime Digimon
ATTACKS
???
FIRST APPEARANCE NAME ORIGINS
Season 4
Episode 8
English. Jelly.
EVOLUTIONS
Gumimon


Back to Megchan's Digimon Encyclopedia