Megchan's Digimon Encyclopedia

CHOROMON

ENGLISH NAME LEVEL ATTRIBUTE TYPE
Choromon
Metal Koromon
Fresh Data Machine Digimon
ATTACKS
Jamming Powder
FIRST APPEARANCE NAME ORIGINS
Season 3
Episode 27
Japanese. Choroi means simple.
EVOLUTIONS
Kapurimon


Back to Megchan's Digimon Encyclopedia